Закони України

17.07.2013 | Кількість переглядів: 598

Закон України «Про рекламу»

Про захист персональних даних

Про телебачення і радіомовлення

Про інформацію (нова редакція)

Про авторське право і суміжні права

Про доступ до публічної інформації

Про науково-технічну інформацію

Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення

Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України

Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів

Про мораторій на відчуження від редакцій державних та комунальних засобів масової інформації приміщень та майна

Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні

Про державну таємницю

Про інформаційні агентства

Про захист суспільної моралі

Про телекомунікації

Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації

Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року