Публічна дипломатія в сфері євроінтеграції: якою вона буде в Україні?

15.01.2011 | Кількість переглядів: 1 311

Останнім часом у лексиці дипломатів, політиків, посадовців та науковців з’явилося поняття «публічна дипломатія». Використовують його під час обговорення процесу наближення України до європейської спільноти. Водночас, політологи зауважують:  громадськість  не повною мірою усвідомлює необхідність активного вивчення та введення  цього інструменту формування іміджу держави, як у політичному та суспільному житті самої України, так і за кордоном. Що ж таке публічна дипломатія? Публічна дипломатія – комплекс заходів, спрямованих на дослідження та інформування зарубіжної аудиторії, а також на встановлення контактів. Публічна дипломатія – це шлях, яким уряд намагається донести свою думку до людей в інших країнах. Варто почути, про що говорять в інших країнах, що турбує людей, адже з цього починається вироблення стратегії.

директор Наукового інформаційного центру міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці при ДонНУ Ігор Тодоров розповідає про роль публічної дипломатії

директор Наукового інформаційного центру міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці при ДонНУ Ігор Тодоров розповідає про роль публічної дипломатії

«Створення позитивного та керованого іміджу є нині одним з найважливіших завдань зовнішньої політики будь-якої держави, – вважає директор Наукового інформаційного центру міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці при ДонНУ Ігор Тодоров, – позитивний образ держави в масовій суспільній свідомості необхідний, насамперед, для успішного просування та реалізації національних інтересів. В цьому контексті особливо важливою є інформаційна політика держави, одним із ключових напрям­ків якої є формування сприятливого образу держави, її громадян, зовнішньої та внутрішньої політики, культурних цінностей та способу життя. Цим і займається публічна дипломатія».

Ігор Тодоров упевнений, що технологічна революція в інформаційних ЗМІ створила дійсно глобальну аудиторію. «Вони презентують і ставлять на поря­док денний громадського обговорення гло­бальні проблеми. Медіа служать сигнальною систе­мою, якою користується уряд для поінформу­вання про свої дії уряд  іншої держави», – зауважив експерт.

Виконавчий директор Центру політичних  досліджень Серій Штукарін, в свою чергу, підкреслив, що важливим моментом формування публічної дипломатії – є налагодження стосунків між громадськими організаціями «Це й діаспорні організації, тобто об’єднання громадян певного етнічного поход­ження, які ведуть діяльність, спрямовану на по­ширення позитивної інформації про свою істо­ричну батьківщину та поліпшення відносин своєї держави із державою, яка є їхньою історич­ною батьківщиною, і  правозахисні організації, і міжнародний екологічний рух, а також дослідницькі центри (think tanks), які виробляють рекомендації для урядів у сфері зовнішньої політики», – розповів Штукарін.

виконавчий директор Центру політичних досліджень Серій Штукарін ділиться своїм баченням щодо євроінтеграції

виконавчий директор Центру політичних досліджень Серій Штукарін ділиться своїм баченням щодо євроінтеграції

В ході обговорення, експерти дійшли спільної думки: проблема формування позитивного іміджу України на міжнародній арені тісно пов’язана із необхідністю забезпечення достатньої присутності України в міжнародному інформаційному просторі та розробкою наступальної скоординованої інформаційної політики. «Імідж держави переважно розглядається як її стереотипізований образ, що існує в масовій свідомості. Зовнішньополітичний імідж держави, відповідно, є складовою частиною її іміджу, яка формується в результаті реалізації державою своєї зовнішньої політики та інформаційного забезпечення державою своєї зовнішньополітичної діяльності», – підсумував Ігор Тодоров.