Знаємо свої права та обов`язки

Закони України

 

Закон України «Про рекламу»

Про захист персональних даних

Про телебачення і радіомовлення

Про інформацію (нова редакція)

Про авторське право і суміжні права

Про доступ до публічної інформації

Про науково-технічну інформацію

Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення

Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України

Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів

Про мораторій на відчуження від редакцій державних та комунальних засобів масової інформації приміщень та майна

Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні

Про державну таємницю

Про інформаційні агентства

Про захист суспільної моралі

Про телекомунікації

Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації

Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року

 

Постанови

 

Постанова «Про затвердження Регіональної угоди, яка стосується планування цифрової наземної радіомовної служби в Районі 1″

Постанова «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади»

Інструкція про конфіденційну інформацію

 

Рішення Конституційного суду України

 

щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України

Рішення КСУ у справі ч. 3 ст. 14 закону про телебачення і радіомовлення

про офіційне тлумачення положення частини першої статті 7 Цивільного кодексу Української РСР

щодо офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону України «Про інформацію» та статті 12 Закону України «Про прокуратуру»

 

Постанови Пленуму ВСУ

 

Постанова Пленуму ВСУ у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя»

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди»

 

Рекомендації Комісії з утвердження свободи слова

 

Рекомендації щодо удосконалення розгляду органами державної влади та місцевого самоврядування інформаційних запитів

 

Наказ МВС від 25.03.2010 №88 про вдосконалення взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової інформації

 

Законодавство, що втратило чинність

 

Про інформацію (втратив чинність)

Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій

 

Кодекс

 

Комісія з журналістської етики

 

Юридична підтримка журналістів

 

- «Гаряча лінія» Інституту масової Інформації: 050 447 70 63, info@imi.org.ua, imi.inform@gmail.com

- Інститут медіа права: (044) 383 20 44, hotline@medialaw.kiev.ua

- Юридичне бюро Незалежної медіа профспілки України: 050-3632736, voronn_igor@mail.ru

- Інститут розвитку регіональної преси: law.irrp.org.ua@gmail.com

- «Гаряча лінія» Української асоціації видавців періодичної преси: (044) 425 57 87